Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Кърджали

Кандидати за кмет на община

 • 2.Илия Сотиров Илиев
  ПП "ГЕРБ"
 • 3.Нешко Нешев Нешев
  ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
 • 5.Адем Юсеин Мехмед
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 7.Хасан Азис Исмаил
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Милко Петров Багдасаров
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Николай Илиев Ръжев
  ПП "АТАКА"
 • 11.Радослав Иванов Милев
  ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
 • 14.Иван Стефчев Стоев
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Илия Сотиров Илиев

  2.Славчо Димов Славков

  3.Огнян Колев Иванов

  4.Фейзи Якуб Бекир

  5.Николай Вълчев Маргаритов

  6.Красимир Асенов Хаджиев

  7.Спас Тянков Пасев

  8.Кольо Маринов Ангелов

  9.Веселина Ангелова Юрукова

  10.Йорданка Иванова Гочева

  11.Гюлбеаз Мюмюн Шакир

  12.Драгомир Тодоров Сабрутев

  13.Гроздан Делчев Колев

  14.Иван Димитров Чанков

  15.Кирил Георгиев Николов

  16.Соня Бисерова Ангелова

  17.Златка Вълчева Сиджимова-Митева

  18.Алла Емельяновна Маркова

  19.Гълъб Костадинов Бочуков

  20.Иван Стефанов Петков

  21.Милена Кирчева Кирякова

  22.Антон Димчев Тонев

  23.Тодор Димитров Николов

  24.Севим Сали Салиф

  25.Петя Ангелова Анадолиева

  26.Дарина Шенкова Делчева

  27.Даниела Борисова Чакърова

  28.Тодор Георгиев Вакрилов

  29.Соня Димитрова Милетиева

  30.Сабри Рамадан Ахмед

  31.Павел Ташев Згуров

  32.Милена Ивкова Янева

  33.Анна Георгиева Владимирова

  34.Славка Добрева Кандилова

  35.Георги Анастасов Сираков

  36.Мустафа Шабан Местан

  37.Любомир Аркадиев Иванов

  38.Пламен Петров Пеев

  39.Сезгин Мустафов Мустанов

  40.Ставрин Георгиев Ставрев

  41.Митко Христов Карамфилов

 • 3.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”

  1.Нешко Нешев Нешев

  2.Нася Николаева Даллева

  3.Ермена Нешева Антонова

  4.Божидар Райков Минчев

  5.Митко Стоянов Каменов

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Бирджан Байрям Мехмед

  2.Адем Юсеин Мехмед

  3.Митко Георгиев Синабов

  4.Красимир Георгиев Димитров

  5.Гюлназ Ресимова Еминова

  6.Росица Стоянова Тинчева

  7.Ангел Антинов Абинов

  8.Рамадан Халил Мустафа

  9.Юмер Бекир Халим

  10.Бисер Канев Кехайов

  11.Кера Петкова Лефакева

  12.Хамди Неджатин Хамди

  13.Шенол Аптулязис Насъф

  14.Гюнай Мюмюн Емин

  15.Мария Кирилова Милчева

  16.Радка Димова Андонова

  17.Гюнай Сами Сеид

 • 6.ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"

  1.Ирина Ангелова Караджова

  2.Мария Тенева Милчева

  3.Златан Анастасов Гогов

  4.Явор Боянов Саръев

  5.Григор Николов Колячев

  6.Румяна Димова Петрова

  7.Нели Георгиева Стойчева

  8.Светла Петкова Божинова

  9.Петко Стефанов Вангелов

  10.Гавраил Георгиев Маргаритов

  11.Станимира Миткова Вутова

  12.Златко Георгиев Маргаритов

  13.Красимира Момчилова Сариева

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Хасан Азис Исмаил

  2.Елван Бехчет Гюркаш

  3.Раиф Шабан Мустафа

  4.Ехлиман Талят Чобан

  5.Ниязи Аптилязим Шакир

  6.Халил Халибрям Апти

  7.Юсеин Велиайдин Ахмед

  8.Ахмед Мехмед Хабиб

  9.Муса Юсуф Сеидахмед

  10.Севдие Иса Риза

  11.Харун Харун Бекир

  12.Гюндюз Исмаил Халил

  13.Евгения Стоилова Павлова

  14.Мухидин Изет Шабан

  15.Селда Басри Емин

  16.Алие Ибрахим Ибрахим

  17.Расим Муса Сеидахмед

  18.Мустафа Фахри Ахмед

  19.Мюмюн Сюлейман Емин

  20.Ваня Димитрова Василева

  21.Мехмед Мехмед Местан

  22.Мюзекки Адем Ахмед

  23.Ахмед Ремзи Мустафа

  24.Фаик Мурад Мехмед

  25.Айкъз Ремзи Кямил

  26.Байрам Юзкан Байрам

  27.Орхан Мюмюн Юмер

  28.Юксел Азис Халим

  29.Мелиха Селяхидинова Дилбер

  30.Гюлнар Ахмед Каледжи

  31.Шенол Мустафа Бекир

  32.Назми Ниязи Ибрям

  33.Небибе Али Мехмед

  34.Фирдес Рахим Рамадан

  35.Ибрям Рамадан Юсеин

  36.Хюрю Алиосман Исмаил

  37.Ширин Юсуф Хайрула

  38.Росица Сашева Ангелова

  39.Бирсен Факи Юмер

  40.Мехмед Бедриддин Мехмед

  41.Кадир Сабахтинов Мустафов

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Милко Петров Багдасаров

  2.Величка Димитрова Георгиева

  3.Стефан Димитров Ангелов

  4.Георги Тончев Кючуков

  5.Милан Йорданов Миланов

  6.Назми Садула Мюмюн

  7.Атанас Георгиев Апостолов

  8.Траян Йорданов Бабунски

  9.Павлин Анастасов Балабанов

  10.Селма Реджеб Чауш

  11.Иван Костадинов Петков

  12.Владимир Стоянов Атанасов

  13.Момчил Стоянов Петков

  14.Кристияна Миткова Арабаджиева

  15.Христина Кирилова Стайкова

  16.Димитър Стойчев Стоилов

  17.Димитър Колев Петров

  18.Николай Маринов Николов

  19.Елена Атанасова Топалова-Чифликова

  20.Стефан Ташев Робов

  21.Мара Белева Радева

  22.Байрямали Мюмюн Салимехмед

  23.Джелил Юсеин Исмаил

  24.Сурай Веляхтин Шериф

  25.Мустафа Азис Хасан

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Николай Илиев Ръжев

  2.Емил Иванов Айвазов

  3.Владислав Стоянов Лефакиев

  4.Веселина Даринова Станкова

  5.Стоян Кирилов Петков

  6.Марина Ганева Стоянова

  7.Йорданка Сандева Драгинова

 • 11.ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

  1.Радослав Иванов Милев

  2.Стоян Георгиев Стоянов

  3.Никола Янев Георгиев

  4.Антон Николов Панайотов

  5.Асен Иванов Крачунов

  6.Бояна Манева Батурова-Кирякова

  7.Георги Петров Бояджиев

  8.Иван Петров Бамбалов

  9.Румен Димитров Георгиев

  10.Костадин Владимиров Мирчев

  11.Агоп Киркор Узунбохосян

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Иван Стефчев Стоев

  2.Динко Маринов Маринов

  3.Мариян Борисов Якимов

  4.Месут Назми Али

  5.Динко Иванов Дяков

  6.Николай Димитров Димитров

  7.Светлана Тенчева Куюмджиева

  8.Марияна Стоянова Митрева

  9.Атанас Ангелов Начев

  10.Красимира Динкова Дякова

  11.Бейджан Адем Камбер

  12.Грозданка Димова Начева

  13.Сезер Сеидмехмед Ибрахим

  14.Петко Митков Петков

  15.Дора Милушева Славкова

  16.Росица Теодосиева Кулева

  17.Добромира Драганова Добрева-Петрова

  18.Мария Иванова Камбурска-Петкова

 • 25.ИК за Камелия Христова Милева за общ.съветник

  1.Камелия Христова Милева

 • 26.ИК за Радослав Недялков Митрев за общ. съветник

  1.Радослав Недялков Митрев

 • 29.КП "Десен съюз-Кърджали"

  1.Дора Миткова Христова

  2.Здравко Симов Карамитев

  3.Здравко Стойков Деведжиев

  4.Кольо Енев Колев

  5.Анни Димитров Георгиев

  6.Георги Димов Башков

  7.Николай Атанасов Найденов

  8.Мехмед Махмуд Махмуд

  9.Емил Христов Димитров

  10.Николина Петкова Танчева

  11.Ангел Недялков Матушев

  12.Ваня Николова Панайотова

  13.Иван Георгиев Велев

  14.Ферди Месут Ахмед

  15.Орхан Орхан Идриз

  16.Габриела Петкова Панчева

  17.Янко Кирилов Илиев

  18.Снежа Иванова Калитвенцова

  19.Иван Петров Иванов

  20.Павел Хараламбиев Бояджиев

 • 30.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

  1.Петър Тодоров Петров

  2.Кръстю Ангелов Гатев

 • 32.ИК за Марин Тодоров Мухтаров за общ. съветник

  1.Марин Тодоров Мухтаров

 • 33.ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

  1.Георги Милчев Чепишев

  2.Стамен Йорданов Стамов

  3.Райко Методиев Павлов

  4.Павел Великов Башаранов

  5.Ивайло Добрев Щерев

 • 34.ПП "ЛИДЕР"

  1.Владимир Делчев Делчев

  2.Февзи Халибрям Халибрям

  3.Красимир Иванов Краев

  4.Красимир Кирчев Петров

  5.Десислав Здравков Чилингиров

  6.Андрей Славов Касабов

Ардино Джебел Кирково Крумовград Кърджали Момчилград Черноочене