Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Бяла Слатина

Кандидати за кмет на община

 • 2.Иво Ценов Цветков
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Мехти Касъмов Хасков
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 7.Бранимир Асенов Бочев
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Венцислав Велков Василев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 14.Теодора Иванова Найденова
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 35.Павлинка Борисова Димитрова
  ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
 • 36.Евгени Вълчев Ангелов
  КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
 • 38.Георги Христов Раловски
  ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
 • 40.Павлина Цветанова Иванова
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 41.Милко Петров Симеонов
  КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Иво Ценов Цветков

  2.Ива Петрова Йотова

  3.Красен Георгиев Кръстев

  4.Харалампи Николов Петков

  5.Ценко Кръстев Чоков

  6.Петър Василев Петров

  7.Антони Петков Антонов

  8.Петко Христов Петков

  9.Габриела Любенова Раловска

  10.Стефан Иванов Терзийски

  11.Ралица Илкова Искренова-Петрова

  12.Недка Стефанова Цветкова

  13.Иван Илиев Иванов

  14.Марин Георгиев Кунчев

  15.Симеон Гергов Симеонов

  16.Тихомир Миладинов Тошов

  17.Георги Асенов Георгиев

  18.Любен Лазаров Славов

  19.Николай Богданов Нинов

  20.Васил Николов Каменов

  21.Димитър Георгиев Кочев

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Емил Сашев Димитров

  2.Данаил Маринов Йолов

  3.Яшар Махмудов Касъмов

  4.Асен Траянов Димитров

  5.Сашка Ивчова Велчева

  6.Камелия Миладинова Хинкова

  7.Венци Ангелов Андреев

  8.Данаил Асенов Ралчев

  9.Касъм Мехти Касъмов

  10.Иван Михайлов Маринов

  11.Валери Боянов Василев

  12.Тошко Маринов Сашов

  13.Божидар Богданов Банов

  14.Иванка Василева Христова

  15.Фенелин Митков Цеков

  16.Крум Аспарухов Крумов

  17.Ивайло Томов Кърчев

  18.Асен Михайлов Маринов

  19.Сергей Велинов Аспарухов

  20.Веселин Цеков Хинков

  21.Боряна Радкова Георгиева

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Бранимир Асенов Бочев

  2.Ани Мариянова Искренова

  3.Северин Красимиров Илиев

  4.Николай Николаев Маринов

  5.Методи Алексиев Крумов

  6.Благой Асенов Зарков

  7.Малин Андреев Михайлов

  8.Велизар Насков Ангелов

  9.Александър Кирилов Младенов

  10.Людмил Василев Стефанов

  11.Найден Борисов Илиев

  12.Мануела Фенелинова Миткова

  13.Иван Велков Велев

  14.Румен Симеонов Райчев

  15.Димитър Георгиев Ставров

  16.Аспарух Узунов Асенов

  17.Ася Красимирова Кирилова

  18.Даниел Михайлов Алипов

  19.Мариян Искренов Йолов

  20.Павлинка Николаева Маринова

  21.Димитър Аспарухов Георгиев

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Венцислав Велков Василев

  2.Валери Борисов Симеонов

  3.Татяна Цветкова Пенчева

  4.Бойко Емилов Богданов

  5.Соня Цветанова Ганчева-Младенова

  6.Николай Митев Кръстев

  7.Цветелина Теодосиева Късльовска

  8.Петър Димитров Цеков

  9.Петя Маринова Петрова

  10.Анатолий Богданов Петров

  11.Иван Валентинов Ценов

  12.Валентин Рашев Лаков

  13.Денислав Браянов Симеонов

  14.Силвия Цветанова Берова

  15.Снежана Миткова Момчилова

  16.Атанаска Цекова Гатева

  17.Наталия Иванова Джамбазова

  18.Цветелина Николова Вуткова-Велчева

  19.Борислав Любенов Цолов

  20.Ганчо Иванов Петров

  21.Владо Йотов Коминкьовски

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Стефан Савчев Багиловски

  2.Цвятко Лилов Петров

  3.Никола Иванов Атанасов

  4.Николай Павлов Тодоров

 • 13.ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

  1.Илчо Марков Илиев

  2.Георги Николов Даковски

  3.Иван Рашков Тошков

  4.Генади Йосков Койнов

  5.Веселин Цветанов Минков

  6.Георги Генов Цанков

  7.Детелин Тодоров Иванов

  8.Йордан Димитров Йорданов

  9.Валери Цветанов Трифонов

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Теодора Иванова Найденова

  2.Йордан Светлинов Йорданов

  3.Калин Димитров Цеков

  4.Евгени Йорданов Христов

  5.Цецка Веселинова Маринова

  6.Ваня Володиева Михайлова

  7.Мариана Людмилова Тошева

  8.Павлин Петров Савов

  9.Иван Петров Калчев

  10.Нели Крумова Методиева

  11.Николета Бориславова Николова

  12.Симеон Данаилов Симеонов

  13.Боно Стойчев Андреевски

  14.Любомир Иванов Луканов

  15.Цветомир Любенов Динев

  16.Стефан Борисов Тодоров

 • 18.ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”

  1.Данаил Василев Иванов

  2.Огнян Николов Коновски

  3.Румен Цанков Йовински

  4.Атанас Нешков Атанасов

  5.Петра Иванова Симова

 • 22.ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

  1.Лукреция Богданова Вълчева

  2.Румен Йотов Вълчев

  3.Люба Цветкова Кафеджийска

  4.Камелия Боянова Денчева

  5.Миролюб Митков Маринов

 • 23.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

  1.Калин Цаков Неков

  2.Марияна Ралчева Михайлова

  3.Петър Славчев Ангелов

  4.Мая Нейкова Начева

  5.Валери Ангелов Георгиев

  6.Венелин Рашков Диков

  7.Ангел Георгиев Дошманов

  8.Михаил Иванов Цанов

  9.Цветан Горанов Иванов

  10.Стилияна Маринова Иванова

  11.Генка Петрова Нинова

 • 27.ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

  1.Цветомир Валериев Маршалов

  2.Огнян Митков Петров

  3.Валери Николов Маршалов

  4.Митко Пенчев Петков

 • 35.ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"

  1.Павлинка Борисова Димитрова

  2.Тодор Атанасов Тодоров

  3.Шибил Костов Крумов

 • 36.КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"

  1.Светлина Иванова Берова

  2.Евгени Вълчев Ангелов

  3.Цветан Илиев Дочовски

  4.Марио Павлов Беров

  5.Василка Маркова Цачева

  6.Христофор Александров Манчев

  7.Цветан Ненчев Гиздовски

  8.Петър Кръстюмиров Дилков

  9.Александър Димитров Александров

  10.Лили Матеева Рачева

  11.Любчо Петров Яричков

 • 37.ПП ЕСИ

  1.Младен Миленов Маринов

  2.Русин Илчев Илиев

  3.Камелия Данаилова Кисимова

  4.Станимир Митков Борисов

  5.Сашка Красимирова Велизарова

  6.Боряна Димитрова Михайлова

  7.Цветан Илиев Маринов

  8.Бойко Летков Борисов

  9.Мариана Матова Жорова

  10.Петър Колев Колев

  11.Радослав Силверов Светлинов

  12.Ангел Венков Митков

  13.Асен Евгениев Асенов

  14.Божана Пешова Шибилева

  15.Лилия Миленова Калчева

  16.Николай Георгиев Колев

  17.Милица Миткова Любенова

  18.Илия Венциславов Алексиев

  19.Владимир Цветанов Илиев

  20.Илия Гогов Матов

 • 38.ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

  1.Георги Христов Раловски

  2.Елисавета Цветанова Даскалова

  3.Борислав Петров Шишков

  4.Емилия Георгиева Раловска

  5.Павел Димитров Къшев

  6.Данаил Стойов Пенев

  7.Марияна Янчева Димитрова-Махмудчиева

  8.Николина Павлова Гиздовска

  9.Рушен Ренгинов Рушидов

  10.Спасинка Георгиева Ганчева

  11.Сибила Радева Радославова

  12.Никодим Лалов Петров

 • 40.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Павлина Цветанова Иванова

  2.Илия Иванов Илиев

  3.Наталия Димитрова Костадинова

  4.Християн Асенов Христов

  5.Николай Димитров Николов

  6.Даниела Христова Данова

  7.Ирена Вълчева Янкова

  8.Йонко Ваньов Йончев

  9.Иво Викторов Асенов

  10.Искра Лазаринова Диловска

  11.Радослава Георгиева Георгиева

  12.Димо Николаев Ценов

  13.Валери Петров Павлов

  14.Димитър Йорданов Димитров

  15.Ангел Петров Пробойски

  16.Малина Лазарова Маринова

  17.Първолета Николова Стефанова

  18.Мариела Георгиева Тодорова

  19.Трифон Красимиров Найденов

  20.Красимира Бенчева Христова

  21.Цветан Лалов Цветков

 • 41.КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  1.Милко Петров Симеонов

  2.Атанас Петров Калчовски

  3.Румен Олегов Костов

  4.Слави Дичев Нецов

  5.Сашо Русев Илиев

  6.Лилия Христова Вутева

  7.Илиян Инчев Маринов

  8.Сивил Мирославов Килиджийски

  9.Поля Георгиева Рачева

  10.Йото Иванов Йотов

  11.Мариан Шибилов Асенов

  12.Маргарита Цекова Александрова

  13.Светозар Цветков Барешников

  14.Даниела Иванова Йотова

  15.Десислава Вивилиянова Николова

  16.Валентин Спасов Димитров

  17.Христо Иванов Марински

  18.Петър Тодоров Иванов

  19.Любомир Димитров Христов

  20.Илиян Владимиров Александров

  21.Петър Иванов Петров

Борован Бяла Слатина Враца Козлодуй Криводол Мездра Мизия Оряхово Роман Хайредин