Избирателна активност за област ВАРНА към 21:00 часа

президентски   местни

Аврен Аксаково Белослав Бяла Варна Ветрино Вълчидол Долни Чифлик Девня Дългопол Провадия Суворово