Резултати от референдум

1. Брой на секционните избирателни комисии 12 175
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 12 175
3. Брой гласоподаватели според избирателните списъци (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 6 766 619
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 708 716
5. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове (сумата от числото по т. 3 от протоколите на СИК) 2 709 210
6. Брой бюлетини, намерени в кутията без плик (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) 1 137
7. Брой сгрешени бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 6 481
8. Общ брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 и 7 от протоколите на СИК) 2 587 593
9. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА“ (сумата на числата по т. 6 от протоколите на СИК) 1 883 411
10. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ“ (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 704 182
11. Брой на недействителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 122 339

Области