ОИК протоколгр.Твърдица
202400001 202400002 202400003 202400004 202400005 202400006 202400007

гр.Шивачево
202400011 202400012 202400013 202400014

с.Близнец
202400016

с.Боров дол
202400018

с.Бяла паланка
202400020

с.Жълт бряг
202400019

с.Оризари
202400008

с.Сборище
202400009 202400010

с.Сърцево
202400017

с.Червенаково
202400015

Области