ОИК протоколгр.Велинград
130800001 130800002 130800003 130800004 130800005 130800006 130800007 130800008 130800009 130800010 130800011 130800012 130800013 130800014 130800015 130800016 130800017 130800018 130800019 130800020 130800021 130800022 130800027 130800031

с.Абланица
130800055

с.Алендарова
130800045

с.Биркова
130800051

с.Бозьова
130800058

с.Бутрева
130800048

с.Враненци
130800050

с.Всемирци
130800023

с.Горна Биркова
130800057

с.Горна Дъбева
130800049

с.Грашево
130800041 130800042

с.Долна Дъбева
130800024

с.Драгиново
130800036 130800037 130800038 130800039

с.Кандови
130800025

с.Кръстава
130800056

с.Пашови
130800046

с.Рохлева
130800047

с.Света Петка
130800043 130800044

с.Цветино
130800053

с.Чолакова
130800052

с.Юндола
130800054

Области