ОИК протоколгр.Ябланица
113800001 113800002 113800003

с.Батулци
113800006

с.Брестница
113800007

с.Голяма Брестница
113800008

с.Добревци
113800009

с.Дъбравата
113800010

с.Златна Панега
113800011

с.Малък извор
113800012

с.Орешене
113800013

Области