ОИК протоколс.Боголин
014200001

с.Ваклиново
014200002 014200003

с.Вълкосел
014200004 014200005 014200006

с.Годешево
014200007

с.Долен
014200008

с.Жижево
014200009

с.Кочан
014200010 014200011 014200012

с.Крибул
014200013

с.Осина
014200014

с.Плетена
014200015 014200016

с.Сатовча
014200017 014200018

с.Слащен
014200019 014200020

с.Туховища
014200021

с.Фъргово
014200022

Области