ОИК протоколгр.Нова Загора
201600001 201600002 201600003 201600004 201600005 201600006 201600007 201600008 201600009 201600010 201600011 201600012 201600013 201600014 201600015 201600016 201600017 201600018 201600019 201600020 201600021 201600022 201600023 201600024 201600025 201600026 201600027 201600028 201600029

с.Асеновец
201600032

с.Баня
201600036 201600037

с.Богданово
201600059

с.Брястово
201600033

с.Бял кладенец
201600053

с.Дядово
201600058

с.Езеро
201600044

с.Еленово
201600049

с.Загорци
201600063

с.Каменово
201600042

с.Караново
201600034

с.Коньово
201600043

с.Кортен
201600030 201600031

с.Крива круша
201600035

с.Любенец
201600061

с.Любенова махала
201600060

с.Млекарево
201600052

с.Научене
201600041

с.Новоселец
201600055

с.Омарчево
201600046

с.Пет могили
201600056

с.Питово
201600047

с.Полско Пъдарево
201600045

с.Прохорово
201600048

с.Радево
201600051

с.Радецки
201600054

с.Сокол
201600050

с.Стоил войвода
201600057

с.Събрано
201600062

с.Съдиево
201600038

с.Съдийско поле
201600040

с.Ценино
201600039

Области