ОИК протоколгр.Тервел
082700001 082700002 082700003 082700004 082700005 082700006 082700007 082700034 082700035

с.Ангеларий
082700008

с.Балик
082700009

с.Безмер
082700010

с.Божан
082700011

с.Бонево
082700012

с.Главанци
082700013

с.Градница
082700014

с.Гуслар
082700015

с.Жегларци
082700016

с.Зърнево
082700017 082700018

с.Каблешково
082700019

с.Кладенци
082700020

с.Коларци
082700021

с.Кочмар
082700022

с.Мали извор
082700023

с.Нова Камена
082700024

с.Оногур
082700025

с.Орляк
082700026 082700027

с.Полковник Савово
082700028 082700033

с.Попгруево
082700029

с.Професор Златарски
082700032

с.Сърнец
082700030

с.Честименско
082700031

Области