ОИК протоколс.Ботево
063500009

с.Бързина
063500007

с.Манастирище
063500005 063500006

с.Михайлово
063500004

с.Рогозен
063500008

с.Хайредин
063500001 063500002 063500003 063500010

Области