ОИК протоколгр.Кула
052200001 052200002 052200003 052200004 052200005 052200014

с.Големаново
052200007

с.Извор махала
052200008

с.Коста Перчево
052200009

с.Полетковци
052200010

с.Старопатица
052200011

с.Тополовец
052200012

с.Цар-Петрово
052200013 052200015

с.Чичил
052200006

Области