ОИК протоколгр.Каолиново
271800007 271800008 271800009 271800024

с.Браничево
271800001 271800002

с.Гусла
271800003

с.Дойранци
271800004

с.Долина
271800005

с.Загориче
271800006

с.Климент
271800010 271800011

с.Лиси връх
271800012

с.Лятно
271800013

с.Наум
271800014

с.Омарчево
271800015

с.Пристое
271800016 271800017

с.Сини вир
271800018

с.Средковец
271800019

с.Тодор Икономово
271800020 271800021 271800022

с.Тъкач
271800023

Области