ОИК протоколгр.Търговище
253500001 253500002 253500003 253500004 253500005 253500006 253500007 253500008 253500009 253500010 253500011 253500012 253500013 253500014 253500015 253500016 253500017 253500018 253500019 253500020 253500021 253500022 253500023 253500024 253500025 253500026 253500027 253500028 253500029 253500030 253500031 253500032 253500033 253500034 253500035 253500036 253500037 253500038 253500039 253500040 253500041 253500042 253500043 253500044 253500045 253500046 253500047 253500104

с.Алваново
253500049

с.Александрово
253500048

с.Баячево
253500050

с.Бистра
253500051

с.Божурка
253500053

с.Братово
253500052

с.Буйново
253500055

с.Буховци
253500054

с.Вардун
253500057

с.Васил Левски
253500056

с.Голямо ново
253500059 253500060

с.Голямо Соколово
253500058

с.Горна Кабда
253500061

с.Давидово
253500062

с.Драгановец
253500064

с.Дралфа
253500065

с.Дългач
253500063

с.Здравец
253500066

с.Копрец
253500069

с.Кошничари
253500070

с.Кралево
253500067 253500068

с.Кръшно
253500071

с.Лиляк
253500072 253500073

с.Ловец
253500074

с.Макариополско
253500076

с.Маково
253500077

с.Миладиновци
253500078

с.Мировец
253500079

с.Момино
253500075

с.Надарево
253500080

с.Овчарово
253500081

с.Осен
253500082

с.Острец
253500083

с.Пайдушко
253500088

с.Певец
253500092

с.Подгорица
253500084 253500085

с.Преселец
253500090

с.Пресиян
253500089

с.Пресяк
253500086

с.Пробуда
253500087

с.Пролаз
253500091

с.Разбойна
253500093

с.Ралица
253500094

с.Росина
253500097

с.Руец
253500095 253500096

с.Стража
253500098

с.Съединение
253500099

с.Твърдинци
253500101

с.Търновца
253500100

с.Цветница
253500102

с.Черковна
253500103

Области