ОИК протоколгр.Котел
201100011 201100012 201100013 201100014 201100015 201100016

с.Боринци
201100001

с.Братан
201100002

с.Градец
201100003 201100004 201100005 201100006

с.Дъбова
201100007

с.Жеравна
201100008

с.Катунище
201100009

с.Кипилово
201100010

с.Малко село
201100017

с.Медвен
201100018

с.Мокрен
201100019

с.Нейково
201100020

с.Орлово
201100021

с.Остра могила
201100022

с.Пъдарево
201100023

с.Седларево
201100024

с.Соколарци
201100025

с.Стрелци
201100026

с.Тича
201100027

с.Топузево
201100028

с.Филаретово
201100029

с.Ябланово
201100030 201100031 201100032 201100033

Области