ОИК протоколгр.Тутракан
193400701 193400702 193400703 193400704 193400705 193400706 193400707 193400708 193400709 193400710 193400728 193400729

с.Антимово
193400725

с.Белица
193400711

с.Бреница
193400716

с.Варненци
193400720

с.Нова Черна
193400712 193400713

с.Пожарево
193400721

с.Преславци
193400715

с.Старо село
193400717 193400718

с.Сяново
193400714

с.Търновци
193400724

с.Цар Самуил
193400722 193400723

с.Царев дол
193400726

с.Шуменци
193400719

Области