ОИК протоколгр.Момчилград
092100001 092100002 092100003 092100004 092100005 092100006 092100007 092100008 092100009 092100010 092100011 092100056 092100057

с.Ауста
092100035

с.Багрянка
092100024

с.Балабаново
092100016

с.Биволяне
092100042 092100054

с.Врело
092100027

с.Върхари
092100017

с.Горско Дюлево
092100023

с.Груево
092100013 092100014 092100015

с.Гургулица
092100050

с.Девинци
092100048

с.Джелепско
092100033

с.Загорско
092100020

с.Звездел
092100034

с.Каменец
092100022

с.Карамфил
092100037

с.Конче
092100040

с.Кос
092100039

с.Кременец
092100041

с.Лале
092100038

с.Нановица
092100047

с.Неофит Бозвелиево
092100046

с.Пазарци
092100036

с.Пиявец
092100030 092100031 092100032

с.Плешинци
092100028

с.Постник
092100049

с.Прогрес
092100025

с.Птичар
092100021

с.Равен
092100051

с.Ралица
092100055

с.Садовица
092100019

с.Свобода
092100012

с.Седефче
092100044

с.Седлари
092100018

с.Синделци
092100043

с.Соколино
092100029

с.Татул
092100053

с.Чайка
092100045

с.Чобанка
092100052

с.Чуково
092100026

Области