ОИК протоколс.Абрит
082000013

с.Александрия
082000014

с.Бистрец
082000003

с.Габер
082000010

с.Добрин
082000008 082000018

с.Ефрейтор Бакалово
082000011

с.Загорци
082000005

с.Капитан Димитрово
082000017

с.Коритен
082000012

с.Крушари
082000001 082000002

с.Лозенец
082000006

с.Полковник Дяково
082000007

с.Поручик Кърджиево
082000016

с.Северняк
082000015

с.Северци
082000004

с.Телериг
082000009

Области