ОИК протоколгр.Мелник
014000061

гр.Сандански
014000001 014000002 014000003 014000004 014000005 014000006 014000007 014000008 014000009 014000010 014000011 014000012 014000013 014000014 014000015 014000016 014000017 014000018 014000019 014000020 014000021 014000022 014000023 014000024 014000025 014000026 014000027 014000028 014000029 014000030 014000031 014000032

с.Виногради
014000058

с.Враня
014000082

с.Вълково
014000036

с.Голешово
014000075

с.Горна Сушица
014000067

с.Горно Спанчево
014000078

с.Дамяница
014000046 014000047

с.Дебрене
014000041

с.Джигурово
014000044

с.Зорница
014000057

с.Калиманци
014000076

с.Катунци
014000068 014000069 014000070

с.Кръстилци
014000035

с.Кърланово
014000062

с.Ладарево
014000053

с.Ласкарево
014000052

с.Лебница
014000038

с.Левуново
014000060

с.Лешница
014000045

с.Лиляново
014000039

с.Лозеница
014000056

с.Любовище
014000065

с.Любовка
014000066

с.Ново Делчево
014000048 014000049

с.Ново Ходжово
014000084

с.Петрово
014000073 014000074

с.Пирин
014000079

с.Плоски
014000033 014000034

с.Поленица
014000042 014000043

с.Склаве
014000050 014000051

с.Спатово
014000054

с.Стожа
014000040

с.Струма
014000037

с.Сугарево
014000063

с.Хотово
014000055

с.Хърсово
014000059

с.Черешница
014000081

с.Яново
014000072

Области