ОИК протоколгр.Белоградчик
050100001 050100002 050100003 050100004 050100005 050100006 050100007 050100008 050100021

с.Боровица
050100009

с.Вещица
050100019

с.Върба
050100018

с.Гранитово
050100015

с.Дъбравка
050100016

с.Ошане
050100020

с.Праужда
050100012

с.Рабиша
050100011

с.Раяновци
050100013

с.Салаш
050100017

с.Стакевци
050100014

с.Чифлик
050100010

Области