ОИК протоколгр.Сунгурларе
022300001 022300002 022300003 022300004

с.Бероново
022300005

с.Босилково
022300006

с.Ведрово
022300007

с.Везенково
022300008

с.Велислав
022300009

с.Вълчин
022300011

с.Грозден
022300012

с.Дъбовица
022300013

с.Есен
022300014

с.Завет
022300015

с.Камчия
022300016

с.Климаш
022300017

с.Костен
022300018

с.Лозарево
022300019

с.Манолич
022300020 022300021

с.Подвис
022300022

с.Прилеп
022300023

с.Пчелин
022300010

с.Садово
022300024

с.Славянци
022300025

с.Съединение
022300026 022300027

с.Терзийско
022300028

с.Черница
022300029

с.Чубра
022300030

Области