ОИК протоколс.Бащино
242300002

с.Бял извор
242300003

с.Бяло поле
242300004

с.Васил Левски
242300005

с.Венец
242300006

с.Княжевско
242300007

с.Кравино
242300008

с.Опан
242300001

с.Пъстрен
242300009

с.Средец
242300010

с.Столетово
242300011

с.Тракия
242300012

с.Ястребово
242300013

Области