ОИК протоколгр.Божурище
230600001 230600002 230600003 230600004 230600005 230600013

с.Гурмазово
230600009

с.Златуша
230600012

с.Пожарево
230600010

с.Пролеша
230600006

с.Росоман
230600011

с.Хераково
230600007

с.Храбърско
230600008

Области