ОИК протоколгр.Бяла
180400001 180400002 180400003 180400004 180400005 180400006 180400007 180400008 180400009 180400010 180400011 180400012 180400013 180400026

с.Бистренци
180400025

с.Босилковци
180400020

с.Ботров
180400014

с.Дряновец
180400024

с.Копривец
180400022 180400023

с.Лом Черковна
180400019

с.Пейчиново
180400021

с.Пет кладенци
180400016

с.Полско Косово
180400017 180400018

с.Стърмен
180400015

Области