ОИК протоколгр.Радомир
143600001 143600002 143600003 143600004 143600005 143600006 143600007 143600008 143600009 143600010 143600011 143600012 143600013 143600014 143600015 143600016 143600017 143600018 143600034 143600051

с.Байкалско
143600040

с.Бобораци
143600044

с.Борнарево
143600049

с.Владимир
143600027

с.Горна Диканя
143600023

с.Гълъбник
143600024

с.Дебели лаг
143600041

с.Долна Диканя
143600022

с.Долни Раковец
143600032

с.Дрен
143600019 143600020 143600021

с.Друган
143600025 143600053

с.Жедна
143600031

с.Житуша
143600035

с.Извор
143600037 143600052

с.Касилаг
143600030

с.Кленовик
143600036

с.Кондофрей
143600029

с.Копаница
143600046

с.Кошарите
143600043

с.Негованци
143600038

с.Николаево
143600048

с.Поцърненци
143600045

с.Прибой
143600042

с.Радибош
143600047

с.Старо село
143600026

с.Стефаново
143600033

с.Углярци
143600039

с.Червена могила
143600050

с.Чуковец
143600028

Области