ОИК протоколс.Ваксево
103100001

с.Долна Козница
103100004

с.Друмохар
103100005

с.Еремия
103100006

с.Згурово
103100007

с.Илия
103100008

с.Кадровица
103100009

с.Лиляч
103100010

с.Мърводол
103100011

с.Невестино
103100012

с.Неделкова Гращица
103100013

с.Пастух
103100014

с.Пелатиково
103100015

с.Рашка Гращица
103100017

с.Смоличано
103100018

с.Страдалово
103100019

с.Тишаново
103100016

с.Църварица
103100002

с.Четирци
103100003

Области