Активност на гласуване

местни избори национален референдум

Данните за активността в графиките са подадени от ОИК.
Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от ОИК справка.

Области