Местни избори | 29 октомври 2023 | първи тур

Община Минерални бани, област Хасково

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 ВЪЛЧО ДАНЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
516 15.00%
57 МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР
Движение за права и свободи – ДПС
2 787 81.04%
- Не подкрепям никого
136 3.95%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение Мандати
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
92 3.03%
  Без отбелязано предпочитание 66 71.74%
  101. Христо Ванев Иванов 20 21.74%
  102. Иван Кръстев Иванов 6 6.52%
7 ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
306 10.08% 1
  Без отбелязано предпочитание 96 31.37%
  101. Теодора Стефанова Тодорова 30 9.80% 1
  102. Динко Хубенов Добрев 44 14.38%
  103. Добромир Костов Добрев 45 14.71%
  104. Иванка Стефанова Лангарова 1 0.33%
  105. Ицко Трифонов Христов 52 16.99%
  106. Огнян Начков Борисов 8 2.61%
  107. Петър Тодоров Петров 20 6.54%
  108. Тодор Атанасов Тодоров 8 2.61%
  109. Иван Харалампиев Паунов 2 0.65%
42 ВЪЗРАЖДАНЕ
разпределение на предпочитанията
211 6.95%
  Без отбелязано предпочитание 134 63.51%
  101. Емил Петров Христов 15 7.11%
  102. Вълчо Данчев Вълчев 35 16.59%
  103. Ангел Костадинов Иванов 27 12.80%
57 Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
2 365 77.92% 12
  Без отбелязано предпочитание 1 981 83.76%
  101. Екрем Зейнур Юзеир 19 0.80% 1
  102. Мехмед Лятиф Шакир 37 1.56% 1
  103. Ахмед Али Фейзи 9 0.38% 1
  104. Сунай Сали Хасан 0 0.00% 1
  105. Азис Сафет Мехмед 7 0.30% 1
  106. Ерсан Саид Джефер 6 0.25% 1
  107. Ерол Юзеир Юсеин 6 0.25% 1
  108. Ахмед Юсуф Юнлюсой 5 0.21% 1
  109. Найме Мюмюнали Мустафа 5 0.21% 1
  110. Сонер Ферад Сабри 198 8.37% 1
  111. Мюмюн Ахмед Зекир 4 0.17% 1
  112. Мехмед Гюнай Мехмед 81 3.42% 1
  113. Реджеб Сали Мюслюм 7 0.30%
66 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
61 2.01%
  Без отбелязано предпочитание 34 55.74%
  101. Живко Атанасов Атанасов 19 31.15%
  102. Димо Стойков Димов 8 13.11%
- Не подкрепям никого
109

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сусам

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
20 7.41%
7 ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ПП ГЕРБ
90 33.33%
70 КИРИЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
Инициативен комитет за издигане на незевисим кандидат - Кирил Петров Кирилов за кмет на Кметство с. Сусам
155 57.41%
- Не подкрепям никого
5 1.85%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Татарево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ХАЛИЛ МЕХМЕДАЛИ САЛИМ
Движение за права и свободи – ДПС
161 87.50%
- Не подкрепям никого
23 12.50%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Брястово

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ХРИСТО ВАНЕВ ИВАНОВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
63 24.90%
68 СТАНКО ВАНЧЕВ ЯНКОВ
Инициативен комитет за издигане на незевисим кандидат - Станко Ванчев Янков за кмет на Кметство с. Брястово
188 74.31%
- Не подкрепям никого
2 0.79%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Спахиево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
42 АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ВЪЗРАЖДАНЕ
44 30.99%
69 ЗДРАВКА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА
Инициативен комитет за издигане на незевисим кандидат - Здравка Панайотова Христова за кмет на Кметство с. Спахиево
95 66.90%
- Не подкрепям никого
3 2.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сираково

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
7 ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ ПАУНОВ
ПП ГЕРБ
127 73.41%
66 ДИМО СТОЙКОВ ДИМОВ
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
42 24.28%
- Не подкрепям никого
4 2.31%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Колец

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ДЖЕВЖЕТ ШЕФКЕТ ИСМАИЛ
Движение за права и свободи – ДПС
137 95.80%
- Не подкрепям никого
6 4.20%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сърница

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 КЕМАЛ ШЕНОЛ КЕМАЛ
Движение за права и свободи – ДПС
362 95.77%
- Не подкрепям никого
16 4.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Караманци

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЮРЕН МЕХМЕДАЛИ ИБРЯМ
Движение за права и свободи – ДПС
525 97.77%
- Не подкрепям никого
12 2.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Винево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 ФИКРЕТ РАМАДАН ИСА
Движение за права и свободи – ДПС
202 94.39%
- Не подкрепям никого
12 5.61%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Ангел войвода

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЮМЮН РАИМ АРИФ
Движение за права и свободи – ДПС
236 99.58%
- Не подкрепям никого
1 0.42%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Боян Ботево

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
57 МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД БЕКИР
Движение за права и свободи – ДПС
391 98.24%
- Не подкрепям никого
7 1.76%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Хартиено гласуване

Хартиено-машинно гласуване

Сканирани протоколи

Видеоизлъчване


Отворени данни в машинно-четим формат

Протокол на ОИК за Кмет на община Минерални бани Протокол на ОИК за Общински съвет на община Минерални бани Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сусам Протокол на ОИК за Кмет на кметство Татарево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Брястово Протокол на ОИК за Кмет на кметство Спахиево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сираково Протокол на ОИК за Кмет на кметство Колец Протокол на ОИК за Кмет на кметство Сърница Протокол на ОИК за Кмет на кметство Караманци Протокол на ОИК за Кмет на кметство Винево Протокол на ОИК за Кмет на кметство Ангел войвода Протокол на ОИК за Кмет на кметство Боян Ботево

община Минерални бани

с.Ангел войвода

С. АНГЕЛ ВОЙВОДА, Читалище261900014

с.Боян Ботево

С. БОЯН БОТЕВО, бистро „Коджаман“261900015

с.Брястово

С. БРЯСТОВО, Залата на кметството261900005

с.Винево

С. ВИНЕВО, Читалище261900013

с.Караманци

С. КАРАМАНЦИ, СУ "Христо Ботев"261900011 261900012

с.Колец

С. КОЛЕЦ, Детска градина261900009

с.Минерални бани

ПСИК с.Ангел войвода, с.Боян Ботево, с.Винево261900018
ПСИК за селата Брястово, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево, Минерални бани261900016
ПСИК за село Караманци261900017
С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ул. "Калето" - СУ "Проф. д-р Асен Златаров"261900001 261900002

с.Сираково

С. СИРАКОВО, Ритуална зала-Горно Сираково261900007
С. СИРАКОВО, Ритуална зала-Долно Сираково261900008

с.Спахиево

С. СПАХИЕВО, Ритуална зала261900006

с.Сусам

С. СУСАМ, Читалище261900003

с.Сърница

С. СЪРНИЦА, Спортна зала при училището261900010

с.Татарево

С. ТАТАРЕВО, Читалище261900004

изтегли