Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Столична

Активност на гласуване за община Столична

40.02
%

10:00

5.16
%

12:30

14.46
%

17:30

33.33
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 1 064 772 54 974 5.16%
12:30 1 064 772 153 988 14.46%
17:30 1 064 772 354 906 33.33%
20:00 1 064 772 426 158 40.02%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли