Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Смолян

Активност на гласуване за община Смолян

47.75
%

10:00

7.33
%

12:30

21.71
%

17:30

41.01
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 33 988 2 491 7.33%
12:30 33 988 7 379 21.71%
17:30 33 988 13 940 41.01%
20:00 33 988 16 229 47.75%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли