Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Съединение

Активност на гласуване за община Съединение

54.75
%

10:00

9.67
%

12:30

26.12
%

17:30

46.71
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 8 291 802 9.67%
12:30 8 291 2 166 26.12%
17:30 8 291 3 873 46.71%
20:00 8 291 4 539 54.75%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли