Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Плевен

Активност на гласуване за община Плевен

38.68
%

10:00

7.74
%

12:30

18.32
%

17:30

34.26
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 115 300 8 920 7.74%
12:30 115 300 21 120 18.32%
17:30 115 300 39 501 34.26%
20:00 115 300 44 594 38.68%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли