Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Добрич

Активност на гласуване за община Добрич

36.15
%

10:00

5.59
%

12:30

16.29
%

17:30

31.65
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 79 533 4 448 5.59%
12:30 79 533 12 957 16.29%
17:30 79 533 25 176 31.65%
20:00 79 533 28 751 36.15%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли