Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Балчик

Активност на гласуване за община Балчик

60.32
%

10:00

14.18
%

12:30

33.98
%

17:30

56.38
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 3 125 443 14.18%
12:30 3 125 1 062 33.98%
17:30 3 125 1 762 56.38%
20:00 3 125 1 885 60.32%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли