Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Борован

Активност на гласуване за община Борован

74.93
%

10:00

21.99
%

12:30

42.96
%

17:30

69.43
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 4 730 1 040 21.99%
12:30 4 730 2 032 42.96%
17:30 4 730 3 284 69.43%
20:00 4 730 3 544 74.93%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли