Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Община Хитрино, област Шумен

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Фатме Али Джелил
ПП ГЕРБ
912.22%
55Билгин Бюрханов Бакиев
Движение за права и свободи – ДПС
1 45135.33%
67Нуридин Басри Исмаил
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
2 50360.94%
-Не подкрепям никого
621.51%

Обобщени данни от избор на общински съвет

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределениеМандати
43ПП ГЕРБ
разпределение на предпочитанията
1373.64%
 Без отбелязано предпочитание7353.28%
 101. Фатме Али Джелил10.73%
 102. Йонка Станчева Томова107.30%
 103. Шефкъ Ибрямов Мехмедов10.73%
 104. Ерхан Вахдет Хюсеин1913.87%
 105. Мустафа Реджеб Кяшиф00.00%
 106. Екатерина Тодорова Любенова107.30%
 107. Мехмед Турханов Халилов21.46%
 108. Виждат Якуб Мустафа96.57%
 109. Билял Ахмед Мустафа10.73%
 110. Величка Любенова Георгиева53.65%
 111. Вилдан Мехмед Мустафа00.00%
 112. Хасан Реджеб Мехмед10.73%
 113. Стойчо Величков Стоев00.00%
 114. Хабил Медаим Хабил21.46%
 115. Айдън Хасан Хасан10.73%
 116. Хава Юзеир Хасан21.46%
 117. Ахмед Ахмед Халил00.00%
55Движение за права и свободи – ДПС
разпределение на предпочитанията
1 30734.73%6
 Без отбелязано предпочитание1 19491.35%
 101. Билгин Бюрханов Бакиев70.54%1
 102. Севджан Тасин Акиф241.84%1
 103. Емин Тахир Шакир40.31%1
 104. Левент Хюсмен Хамди40.31%1
 105. Мехмед Керимов Ахмедов20.15%1
 106. Наджи Хилми Исмаил00.00%1
 107. Хамид Хюсмен Хамид00.00%
 108. Алейдин Исмаил Бейти80.61%
 109. Муталиб Рахим Исмаил110.84%
 110. Фаик Рагубов Мустафов10.08%
 111. Али Хюсеин Хасан60.46%
 112. Хасан Алиосман Хюсеин10.08%
 113. Фахри Себайдин Шюкрю10.08%
 114. Бейхан Шефкъ Хабил342.60%
 115. Ридван Еюб Мехмед80.61%
 116. Бехрин Сюлейманов Тахиров20.15%
56БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
разпределение на предпочитанията
812.15%
 Без отбелязано предпочитание3846.91%
 101. Любомир Здравков Пашов2125.93%
 102. Юлиян Славчев Цанков56.17%
 103. Росен Йорданов Ангелов11.23%
 104. Дончо Николов Цачев1619.75%
67Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
разпределение на предпочитанията
2 23859.47%11
 Без отбелязано предпочитание2 13095.17%
 101. МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД100.45%1
 102. ИСМАИЛ ИСМАИЛ КЯЗИМ00.00%1
 103. ГЮНАЙДЪН БЕЙТИЕВ ЮНУЗОВ40.18%1
 104. ЕФРАИМ ИБРАХИМ РЕДЖЕБ30.13%1
 105. БЕЙХАН БЕЙЗАТ КЯЗИМ60.27%1
 106. ЮМЕР ЛЮТФИ САДУЛА60.27%1
 107. КРАСЕН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ70.31%1
 108. ОРХАН КАДИР РЕДЖЕБ10.04%1
 109. НЕДЖАТИН БАСРИ ХАМИД00.00%1
 110. ИСМЕТ ИСМАИЛ ИБРЯМ160.71%1
 111. ЕРДЖАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ50.22%1
 112. ЕРОЛ КАБИЛ АХМЕД00.00%
 113. САЛИМ ИСМАИЛОВ ХАШИМОВ20.09%
 114. ЗЕЛИХА БАСРИ ИБРЯМ231.03%
 115. РЕШАТ САЛИЕВ АЛИЕВ140.63%
 116. ХАСАН ЮЗЕИР МЕХМЕДАЛИ90.40%
 117. ЛЕВЕНТ ВЕХБИ ИЛЯЗ20.09%
-Не подкрепям никого
100

Методика за разпределение

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Байково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Нихат Назиф Рашид
Движение за права и свободи – ДПС
2016.95%
67Ахмед Мустафа Ахмед
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
9681.36%
-Не подкрепям никого
21.69%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Близнаци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Билял Ахмед Мустафа
ПП ГЕРБ
21.39%
55Шенол Ниязи Хасан
Движение за права и свободи – ДПС
128.33%
67Ридван Али Муса
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
13090.28%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Висока поляна

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Мехмед Турханов Халилов
ПП ГЕРБ
75.11%
55Фикри Шабан Алиосман
Движение за права и свободи – ДПС
4331.39%
67Ибрям Фарук Ибрям
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
8662.77%
-Не подкрепям никого
10.73%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Върбак

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Шефкъ Ибрямов Мехмедов
ПП ГЕРБ
13572.58%
55Тюляй Ридван Фаридин
Движение за права и свободи – ДПС
5026.88%
-Не подкрепям никого
10.54%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Длъжко

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Джеват Хюсеин Сали
Движение за права и свободи – ДПС
11478.08%
67Исмаил Басри Хюсню
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
3121.23%
-Не подкрепям никого
10.68%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Добри Войниково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Джейлан Шюкрю Сали
Движение за права и свободи – ДПС
2321.50%
67Миннет Хюсмен Рафи
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
8377.57%
-Не подкрепям никого
10.93%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Единаковци

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Тунчер Мехмед Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
4743.93%
67Алкан Шефкед Галиб
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
6056.07%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Живково

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Джейхан Али Лютфи
Движение за права и свободи – ДПС
11639.06%
67Бахти Халид Селим
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
17659.26%
-Не подкрепям никого
51.68%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Звегор

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Мехмед Мехмедов Ферадов
Движение за права и свободи – ДПС
2314.20%
67Метин Халил Талиб
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
13784.57%
-Не подкрепям никого
21.23%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Иглика

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Сечкин Рейхан Мустан
Движение за права и свободи – ДПС
6540.37%
67Метхан Ведат Ахмед
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
9458.39%
-Не подкрепям никого
21.24%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Каменяк

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Димитър Маринов Пашов
Движение за права и свободи – ДПС
145.04%
67Сабрия Хайри Таир
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
26093.53%
-Не подкрепям никого
41.44%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Тимарево

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
43Стойчо Величков Стоев
ПП ГЕРБ
142.47%
55Салим Саами Мехмед
Движение за права и свободи – ДПС
17831.39%
67Мехнуриет Вехби Басри
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
37165.43%
-Не подкрепям никого
40.71%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Развигорово

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Енвер Ибрахим Хюсню
Движение за права и свободи – ДПС
5638.10%
67Нердживан Ибрахим Исмаил
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
9161.90%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сливак

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Ахмед Хюсеин Ахмед
Движение за права и свободи – ДПС
3228.32%
67Джемал Реджеб Абтула
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
7969.91%
-Не подкрепям никого
21.77%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Студеница

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Гюнай Хюсмен Хаккъ
Движение за права и свободи – ДПС
16660.14%
67Акиф Зекерие Тахир
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
10839.13%
-Не подкрепям никого
20.72%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Тервел

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Бедрия Ибраим Мустафова
Движение за права и свободи – ДПС
5731.67%
67Исмаил Невзатов Шефкъев
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
12167.22%
-Не подкрепям никого
21.11%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Трем

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
67Назиф Идриз Назиф
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
200100.00%
-Не подкрепям никого
00.00%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черна

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Неджат Фахредин Мустафа
Движение за права и свободи – ДПС
7032.11%
67Исмаил Хълмиев Ебазеров
Местна коалиция ДОСТ (ПП ДОСТ, ПП БЗНС)
14867.89%
-Не подкрепям никого
00.00%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община ХитриноПротокол на ОИК за Общински съвет на община ХитриноПротокол на ОИК за Кмет на кметство БайковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство БлизнациПротокол на ОИК за Кмет на кметство Висока полянаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ВърбакПротокол на ОИК за Кмет на кметство ДлъжкоПротокол на ОИК за Кмет на кметство Добри ВойниковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЕдинаковциПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЖивковоПротокол на ОИК за Кмет на кметство ЗвегорПротокол на ОИК за Кмет на кметство ИгликаПротокол на ОИК за Кмет на кметство КаменякПротокол на ОИК за Кмет на кметство ТимаревоПротокол на ОИК за Кмет на кметство РазвигоровоПротокол на ОИК за Кмет на кметство СливакПротокол на ОИК за Кмет на кметство СтуденицаПротокол на ОИК за Кмет на кметство ТервелПротокол на ОИК за Кмет на кметство ТремПротокол на ОИК за Кмет на кметство Черна

община Хитрино

с.Байково

271100001

с.Близнаци

271100002

с.Висока поляна

271100003

с.Върбак

271100004

с.Длъжко

271100006

с.Добри Войниково

271100007

с.Единаковци

271100008

с.Живково

271100009

с.Звегор

271100010

с.Иглика

271100011

с.Калино

271100012

с.Каменяк

271100013

с.Развигорово

271100015

с.Сливак

271100016

с.Студеница

271100018

с.Тервел

271100019

с.Тимарево

271100014

с.Трем

271100020

с.Хитрино

271100005 271100022

с.Черна

271100021

изтегли