Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Активност на гласуване за община Сливен

Активност на гласуване за община Сливен

43.21
%

10:00

8.89
%

12:30

18.24
%

17:30

37.07
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 102 631 9 125 8.89%
12:30 102 631 18 724 18.24%
17:30 102 631 38 050 37.07%
20:00 102 631 44 350 43.21%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли