Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Активност на гласуване за община Видин

Активност на гласуване за община Видин

38.52
%

10:00

18.53
%

12:30

20.23
%

17:30

34.97
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 56 760 10 518 18.53%
12:30 56 760 11 483 20.23%
17:30 56 760 19 851 34.97%
20:00 56 760 21 865 38.52%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли