Активност на гласуване

президент и вицепрезидент национален референдум

  Президент и вицепрезидент Национален референдум
Час Гласоподаватели Гласували Процент Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 115 201 14 025 12.17% 115 201 11 946 10.37%
13:00 115 201 35 504 30.82% 115 201 33 345 28.95%
17:00 115 201 58 864 51.10% 115 201 55 381 48.07%
20:00 116 451 71 462 61.37% 114 360 67 582 59.10%

Данните за активността в графиките са подадени от РИК.
Всички районни избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната от СИК и обобщена от РИК справка.