Кандидатски листи за кмет на община и общински съвет за община Тутракан

Кандидати за кмет на община

 • 2.Димитър Венков Стефанов
  ПП "ГЕРБ"
 • 5.Еркин Кемал Каранасуф
  ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
 • 7.Николай Иванов Николов
  ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
 • 8.Иван Недев Чокоев
  ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
 • 9.Владимир Костадинов Антонов
  ПП "АТАКА"
 • 14.Калин Манолов Парашкевов
  ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 • 22.Мариан Ангелов Ганев
  ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
 • 23.Румяна Иванова Капинчева
  ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
 • 25.Диян Тодоров Йорданов
  ПП ЕСИ

Кандидати за общински съвет

 • 2.ПП "ГЕРБ"

  1.Димитър Венков Стефанов

  2.Юрий Денев Василев

  3.Даниела Стоянова Гвоздейкова-Кирякова

  4.Любен Ангелов Драгнев

  5.Светла Костова Стоянова

  6.Синан Исмаил Топал

  7.Сашко Николов Змеев

  8.Румен Паунов Петков

  9.Ангел Русев Ранчев

  10.Нидалина Христова Куманова

  11.Надежда Алексиева Иванова

  12.Лазар Иванов Лазаров

  13.Костадин Илиев Манев

  14.Тодорка Крумова Владимирова

  15.Коси Стоянов Петков

  16.Хасан Сюлейманов Кемалов

  17.Нурхан Баредин Реджеб

 • 5.ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

  1.Еркин Кемал Каранасуф

  2.Осман Ибрям Яхя

  3.Ремзи Алиосман Али

  4.Бюлент Сейфедин Фаик

  5.Рушид Асан Алиш

  6.Нехат Мехмед Бургуджи

 • 7.ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

  1.Нехат Ниязиев Кантаров

  2.Сезен Наид Поси

  3.Адем Шукри Адем

  4.Шенол Али Молла

  5.Ерол Басриев Кара

  6.Севгинар Салиева Амза

  7.Бейти Хасан Бейти

  8.Ерчин Фарадин Осман

  9.Бейтула Кадир Неджиб

  10.Разие Махмуд Салим

  11.Дженгиз Шекир Юсеин

  12.Гюляр Ризова Али

  13.Емине Ибрям Федаил

  14.Бейсим Юсню Осман

  15.Рейхан Еминов Селимов

  16.Бекир Реджеб Изет

  17.Билент Назми Абдиолу

 • 8.ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

  1.Иван Недев Чокоев

  2.Вергил Илиев Русев

  3.Данаил Николов Николов

  4.Петра Димитрова Пенчева

  5.Петър Кирилов Бойчев

  6.Любомир Спасов Боевски

  7.Теодора Георгиева Костова

  8.Анка Димитрова Калчева

  9.Никола Петков Йорданов

  10.Димитър Пеев Николов

  11.Аурел Тодоров Стоянов

  12.Янка Борисова Ангелова

  13.Стефка Великова Цонкова

  14.Петър Христов Петров

  15.Симеон Георгиев Димитров

  16.Недка Маринова Йорданова

 • 9.ПП "АТАКА"

  1.Владимир Костадинов Антонов

  2.Димитър Слободанов Методиев

  3.Станчо Атанасов Илиев

  4.Светлана Владимирова Антонова

 • 14.ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"

  1.Калин Манолов Парашкевов

  2.Иван Стоянов Митев

  3.Живка Стоилова Атанасова

  4.Румяна Тодорова Василева

  5.Петър Петков Петков

 • 22.ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"

  1.Мариан Ангелов Ганев

  2.Тодор Великов Тодоров

  3.Антон Захариев Георгиев

  4.Ивайло Валентинов Драганчев

 • 23.ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”

  1.Румяна Иванова Капинчева

  2.Маргаритка Николова Шербанова

  3.Кристиян Сашев Калчев

  4.Янко Иванов Неделчев

  5.Александър Пламенов Димитров

  6.Иван Николов Балков

  7.Наталия Генчева Георгиева

  8.Сава Рачев Узунов

  9.Валентина Пенчева Карастоянова

  10.Павел Савов Кадрев

  11.Лиляна Стелиянова Кадикянова

  12.Александър Костадинов Тодоров

 • 24.ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

  1.Тодор Колев Василев

 • 25.ПП ЕСИ

  1.Диян Тодоров Йорданов

  2.Милена Василева Стоянова

  3.Атанас Николов Атанасов

  4.Милица Светломирова Симеонова

  5.Даниела Стоянова Николова

  6.Румен Димитров Петков

  7.Ивайло Ангелов Миланов

  8.Иван Русев Йорданов

  9.Орхан Кемалов Изетов

 • 27.ПП "ЛИДЕР"

  1.Георги Пенев Димитров

  2.Свилен Людмилов Спасов

  3.Нело Добрев Дълбоков

  4.Петър Георгиев Стойков

  5.Николай Великов Христов

  6.Станислав Златев Иванов

  7.Йордан Маринов Стойков

  8.Стефан Младенов Михайлов

  9.Мария Иванова Ангелова

  10.Веско Василев Тодоров

  11.Добринка Петрова Съботинова

  12.Петър Костадинов Петров

 • 29.КП "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН"

  1.Красимир Йорданов Петров

  2.Младен Русинов Минчев

  3.Светлана Великова Петкова

  4.Камелия Михайлова Златанова

  5.Антония Василева Калдарева

  6.Севинч Бедриева Керимова

  7.Лилияна Христова Карастоянова-Стойкова

  8.Димитрина Георгиева Барбучанова

  9.Антон Ангелов Владев

Алфатар Главиница Дулово Кайнарджа Силистра Ситово Тутракан