ОИК протоколгр.Неделино
211800001 211800002 211800003 211800004 211800005 211800006 211800023

с.Бурево
211800015

с.Върли дол
211800020 211800021

с.Върлино
211800009

с.Гърнати
211800014

с.Диманово
211800013

с.Дуня
211800022

с.Еленка
211800011

с.Изгрев
211800017

с.Козарка
211800008

с.Кочани
211800012

с.Крайна
211800007

с.Кундево
211800018

с.Оградна
211800019

с.Средец
211800016

с.Тънка бара
211800010

Области