Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Община Кубрат, област Разград

Обобщени данни от избор на кмет на община

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Денислав Исидоров Белинов
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
3 90944.48%
55Алкин Осман Неби
Движение за права и свободи – ДПС
4 77254.30%
-Не подкрепям никого
1071.22%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Беловец

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
55Гюлнур Лютфиева Мустафова
Движение за права и свободи – ДПС
51353.49%
67Нуржихан Бахриева Юзеирова
Местна коалиция НДПС (БСДП, НДПС)
43245.05%
-Не подкрепям никого
141.46%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Севар

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Мехти Наккиев Пачалиев
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
40143.12%
55Леман Мехмедова Сюлейманова
Движение за права и свободи – ДПС
50754.52%
-Не подкрепям никого
222.37%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Сеслав

Партия, Коалиция, ИКГласовеРазпределение
33Юлиян Светлинов Асенов
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
18644.39%
55Сунай Яшаров Исмаилов
Движение за права и свободи – ДПС
23255.37%
-Не подкрепям никого
10.24%

Числови данни и сканирани протоколи

Бързо търсене

Легенда:

Сканирани протоколи

Числови данни

Протокол на ОИК за Кмет на община КубратПротокол на ОИК за Кмет на кметство БеловецПротокол на ОИК за Кмет на кметство СеварПротокол на ОИК за Кмет на кметство Сеслав

община Кубрат

гр.Кубрат

171600010 171600011 171600012 171600013 171600014 171600015 171600016 171600017 171600018 171600029 171600031 171600032 171600033 171600034 171600035 171600036 171600037 171600038

с.Беловец

171600001 171600002

с.Бисерци

171600003 171600004

с.Божурово

171600005

с.Горичево

171600006

с.Задруга

171600007

с.Звънарци

171600008

с.Каменово

171600009

с.Медовене

171600019

с.Мъдрево

171600020

с.Равно

171600021

с.Савин

171600022

с.Севар

171600023 171600024

с.Сеслав

171600025

с.Тертер

171600026 171600030

с.Точилари

171600027

с.Юпер

171600028

изтегли