Местни избори | 27 октомври 2019 | втори тур

Активност на гласуване за община Медковец

Активност на гласуване за община Медковец

64.24
%

10:00

16.23
%

12:30

36.46
%

17:30

58.11
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Избиратели Гласували Процент
10:00 3 149 511 16.23%
12:30 3 149 1 148 36.46%
17:30 3 149 1 830 58.11%
20:00 3 149 2 023 64.24%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли