Местни избори | 27 октомври 2019 | първи тур

Активност на гласуване за община Горна Малина

Активност на гласуване за община Горна Малина

71.65
%

10:00

19.06
%

12:30

37.38
%

17:30

64.59
%
Местни избори 27 октомври 2019
Час Гласоподаватели Гласували Процент
10:00 4 984 950 19.06%
12:30 4 984 1 863 37.38%
17:30 4 984 3 219 64.59%
20:00 4 984 3 571 71.65%

Данните за активността в графиката са подадени от ОИК. Всички общински избирателни комисии изпращат до ЦИК събраната чрез общинските администрации информация от СИК.

изтегли