И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 30 - Шумен
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 301
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 301
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 193 072
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 34 488
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 34 489
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 22
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 15
8. Брой на сгрешените бюлетини 150

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 33 811
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 22 500
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 11 311
12. Брой на недействителните бюлетини 671