И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 29 - Хасково
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 464
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 464
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 246 695
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 45 876
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 43 228
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 9
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 5
8. Брой на сгрешените бюлетини 92

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 42 566
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 27 432
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 15 134
12. Брой на недействителните бюлетини 658