И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 26 - София Област
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 421
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 421
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 209 220
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 48 023
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 47 384
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 33
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 26
8. Брой на сгрешените бюлетини 97

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 46 596
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 29 050
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 17 546
12. Брой на недействителните бюлетини 781