И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 25 - София 25 ИР
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 478
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 478
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 370 116
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 83 982
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 83 194
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 47
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 29
8. Брой на сгрешените бюлетини 209

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 82 404
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 46 079
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 36 325
12. Брой на недействителните бюлетини 772