И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 21 - Сливен
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 301
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 301
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 182 284
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 28 610
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 28 044
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 11
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 9
8. Брой на сгрешените бюлетини 123

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 27 537
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 17 892
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 9 645
12. Брой на недействителните бюлетини 505