И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 211100011

за произвеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

населено място гр.Котел
община Котел
изборен район № 21

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на избирателите според избирателния списък 904
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък 170
3. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 170
4. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина (празни пликове) 0
5. Брой бюлетини намерени в урната без плик 0
6. Брой на сгрешените бюлетини 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

7. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 113
8. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 55
9. Брой на недействителните бюлетини 2